Soud v Německu zrušil povinnost roušek a testů ve škole

13.04.2021

Povinnost nosit roušku, dodržovat minimální vzdálenosti a provádět ve školách rychlotesty představuje hrozbu pro duševní, fyzické nebo emoční blaho dítěte, rozhodl soud v německém Weimaru. A nařízení zakázal. 

Zákaz nošení roušek a testů ve škole požadovali po soudu rodiče dvou dětí. Soud jim dal následně za pravdu. Jeho rozsudek se zabývá i výpovědní hodnotou takzvaných PCR testů, antigenních testů a dodržování rozestupů. Rozsudek byl vynesen 8. dubna 2021.

O rozhodnutí soudu ve Weimaru informují i německá média. Například web Bayrischer Rundfunk uvádí, že rozhodnutí ve Weimaru nelze podle okresního soudu napadnout.  Jako právní základ použil soudce paragraf 1666 občanského zákoníku: 

"(1) Pokud je ohrožena fyzická, duševní nebo emoční pohoda dítěte nebo jeho majetku a rodiče nejsou ochotni nebo schopni nebezpečí odvrátit, musí rodinný soud přijmout opatření nezbytná k odvrácení nebezpečí. (.. .) (4) Ve věcech osobní péče může soud přijmout opatření s účinkem proti třetí osobě. " (Oddíl 1666 BGB) 

Zkrácené znění rozsudku, které na FB zveřejnila PharmDr. Margit Slimáková: 

"I. Ředitelům a učitelům škol dětí A, narozených dne ... a B, narozených ..., jmenovitě státní školy X, Weimar a státní základní školy Y, Weimar, stejně jako nadřízeným vedení škol se zakazuje nařídit nebo předepsat těmto a všem ostatním dětem a žákům vyučovaným na těchto školách následující:

1. nosit obličejové masky všeho druhu ve třídě a v prostorách školy a to zejména ty, které zakrývají ústa a nos; tedy chirurgické roušky a respirátory FFP2 apod.

2. udržovat minimální vzdálenost mezi sebou navzájem nebo k jiným osobám, která přesahuje to, co bylo obvyklé před rokem 2020.

3. účastnit se rychlotestů k určení viru SARS-CoV-2.

II. Ředitelům a učitelům škol pro děti A, narozené dne ... a B, narozené ..., jmenovitě státní školy X, Weimar a státní základní školy Y, Weimar, stejně jako nadřízeným vedení těchto škol se nařizuje, aby pokračovala výuka těchto dvou a i všech ostatních dětí a žáků, kteří jsou na těchto školách vyučováni.

III. Od soudních nákladů se upouští. Zúčastněné děti nenesou žádné náklady. Zúčastněné strany nesou své mimosoudní náklady samy. 

IV. Je nařízena okamžitá účinnost rozhodnutí."

Tématu roušek a testů se věnuje také Antonín Baudyš z občanské iniciativy Nesahejte nám na děti.  

"Antigenní testy podmiňující návrat dětí do škol se sebou bohužel nesou zdravotní riziko. Nakolik sterilizační látka ethylen oxid, reziduálně přítomná v testovacích sadách po dobu dvou let, může způsobovat u dospělých lymfomy, leukémii a rakoviny prsu, o dětech nemluvě," uvádí Antonín Baudyš v aktuálním videu. 

Je jasné, že nesmyslným vládním restrikcím se nebrání jen čeští rodiče. Děkujeme všem, kterým není zdraví a budoucnost našich dětí lhostejná. Nedejme se.